Strona główna

Wydarzenia 2010
:
31-XII-1-I Sylwester
31-VII Pożegnanie
1-VIII Powitanie
14-VIII Wycieczka dzieci
11-IX Wycieczka AK
19-IX Odpust
X RÓŻANIEC
5-10-X RELIKWIE
7-X DZIEŃ CHORYCH
21-X Konkurs biblijny
2-XI Msza na cmentarzu
5-XI Poswiecenie krzyża
11-XI Swięto Niepodległości
21-XI Koncert
4-5-XII Wizytacja